Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy WODNIK


powstał 1 grudnia 2007 roku. W zebraniu założycielskim uczestniczyły 23 osoby: rodzice, nauczyciele, trenerzy, którzy wybrali Komitet Założycielski w składzie:
Marek Krawczyk

Elżbieta Borkowska

Mirosław Jochymczak.
Klub powstał przy Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. Organizacją współfinansującą jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Łasku.
Zainteresowanie sportem pływackim w środowisku łaskim było tak duże, że już od pierwszych miesięcy działalności liczba trenujących członków Klubu wahała się w granicach 100 dzieci. W przeważającym procencie były dzieci w wieku 7 – 10 lat, gdyż położono nacisk na szkolenie tego właśnie wieku. We wrześniu roku szkolnego 2008/2009 powstała pierwsza w Łasku, przy Szkole Podstawowej nr 5, klasa sportowa ze specjalnością pływanie, a w roku szkolnym 2009/2010 powołano już kolejną klasę pływacką.
Działalność szkoleniowa naszego klubu odbywa się w 4 grupach. Zajęcia odbywają się od 1 do 4 razy w tygodniu w zależności od wieku i stopnia zaawansowania danej grupy. Nasi zawodnicy biorą udział w zawodach pływackich organizowanych przez Łódzki Okręgowy Związek Pływacki, jak również w mitingach pływackich organizowanych przez zaprzyjaźnione kluby. W okresie ferii zimowych i wakacji organizujemy obozy sportowo – wypoczynkowe, na których poznajemy inne dyscypliny sportowe tj.: windsurfing i narciarstwo.

POBIERZ CERTYFIKAT KLUBUProjekt strony: J.Rżanek